Dela med sig

Multi-Asset

Schroders multi-asset-förvaltningsteam ger investerarna en unik möjlighet att utnyttja specialkunskaperna hos engagerade investerare runt om i världen och diversifiera sina investeringar i ett brett utbud av tillgångar på flera marknader, i flera regioner och olika strategier. Schroders multi-asset-fondförvaltare försöker maximera riskjusterade intäkter genom att investera på ett flexibelt sätt inom en diversifierad portfölj av globala aktier, räntor och alternativa tillgångsklasser.

Läs mer om våra Multi-asset-fonder här