Investerarundersökning 2020

Hur mycket investerar man i hållbarhet?

Vi blir allt mer medvetna om att göra hållbara val – från var vi handlar till vilken mat vi äter och vilka resor vi bokar. Men hur påverkar hållbarhetsprinciper människors investeringsval och hur fungerar det i praktiken?

Vi har genomfört en undersökning med drygt 23 000 personer från 32 platser runt om i världen och frågade dem om deras syn på hållbarhet och vad de förväntar sig av företag.

En majoritet vill investera i fonder som inte kompromissar med det de tror på

0%

av alla skulle inte investera i strid med det de tror på

Det är mycket mer sannolikt att de som bedömer att de har investeringskunskap på nivån "expert" eller "avancerad" investerar i strid med det de tror på om avkastningen är högre

Expert / avancerad

0%

Medelgod kunskap

0%

Nybörjare / grundläggande kunskap

0%

Men äldre generationer är mindre benägna att göra det

0%
Millenniegenerationen (18-37)
0%
Generation X (38-50)
0%
Baby boomer-generationen (51-70)
0%
Äldre (71+)

Investeringar i hållbara fonder, som ett sätt för människor att bidra till ett hållbart samhälle, har ökat på senare år

0%

av alla som ofta investerar i hållbara investeringsfonder istället för i fonder som inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer

0%

av alla gjorde det 2018

Människor motiveras av den höga avkastningen och den positiva påverkan på miljön

Är hållbara fonder attraktiva för investerare och i så fall varför?

Ja, för att de har en bredare miljöpåverkan

Ja, för att det är mer sannolikt att de kommer att erbjuda högre avkastning

Ja, mot bakgrund av mina sociala principer

Nej, eftersom de inte kommer att erbjuda högre avkastning

Nej, eftersom de inte stämmer överens med mina principer


Investeringsbranschen kan göra mer för att tillfredsställa investerarnas intresse för hållbara investeringar

0%

av alla säger att deras finansiella rådgivare endast ger dem information om hållbara investeringar när de ber om det

Och att lösa klimatförändringarna är inte allas ansvar

Vem de svarande tycker ska ansvara för att minska klimatförändringarna

Nationella regeringar / lagstiftare

Mellanstatliga organisationer (t.ex. FN)

Företag

Jag som individ

Påtryckningsgrupper och offentliga kampanjer

NGO:er och välgörenhetsorganisationer

Kapitalförvaltare / stora aktieägare

Att en fonds hållbarhetsbetyg framgår tydligt är avgörande för att investerarna ska lita på sin förvaltare

0%

av alla anser att ett hållbarhetsbetyg som inte framgår tydligt skulle undergräva deras förtroende för en förvaltare

Samtidigt som tillgång till korrekt information skulle bidra till att stärka deras förtroende för en fonds hållbarhet

Informationsnivå som krävs för att visa att en fond är "hållbar"

Märkning från tredje part (en oberoende part bekräftar att investeringen är hållbar)

Förvaltaren certifierar att den är hållbar

Regelbundna uppdateringar från investeringsförvaltaren

Ingen information behövs

Kontakta Schroders

Schroders är en världsledande kapitalförvaltare med verksamhet på 35 olika kontor i 34 olika länder, i Europa, Nord- & Latinamerika, Asien och Mellanöstern.


Dina kontakter

För mer information, vänligen använd kontaktformuläret

Kontaktformulär

Vårt lokala försäljningsteam står till ditt förfogande om du vill tala om olika intressanta investeringsalternativ och vilka möjligheter som finns.