Investerarundersökning 2020

Stämmer den traditionella bilden av hur det är att gå i pension fortfarande?

När man går i pension har det traditionellt inneburit att man lämnar arbetslivet helt, oavsett vilket yrke man haft. Idag är det tydligt att människor väljer olika vägar när de går i pension. Många fortsätter även att arbeta i olika utsträckning. Även om många fortfarande sparar privat medför bristen på garanterad pension, jämfört med hur det varit tidigare, att det uppstår en genuin oro för om man kommer att ha tillräckligt för att täcka kostnaderna i vardagen. Hur ser det då ut när man går i pension idag i praktiken?

Vi genomförde en undersökning med drygt 23 000 personer från 32 platser runt om i världen och frågade om deras syn på att gå i pension.

Det finns oklarheter kring olika pensionsalternativ, men majoriteten instämmer i att enbart den allmänna pensionen inte räcker för att finansiera tillvaron som pensionär

0%

förstår inte de alternativ som är tillgängliga för dem när det gäller deras pensionssparande

0%

anser att det inte går att leva på den allmänna pensionen

Människor är också frustrerade över att pensionsreglerna ändras och investerare på expertnivå är mest benägna att känna så

Människor som anser att regeringen hela tiden ändrar reglerna för hur man ska pensionsspara och försörja sig när man går i pension och de anser därför att det inte är någon idé spara specifikt för pensionen

Nybörjare / grundläggande kunskap

0%

Medelgod kunskap

0%

Expert / avancerad

0%

Det är dock positivt att det genomsnittliga pensionssparandet ligger på en bra nivå

Den genomsnittliga procentandel av inkomsten som personer sparar specifikt för pensionen

Och ett ökande antal människor prioriterar att använda sin disponibla inkomst för pensionssparande

Procentandel som kände att den främsta prioriteten var att använda den disponibla inkomsten för pensionssparande

Trots detta är människor fortfarande oroliga över om de kommer att ha tillräckliga inkomster när de går i pension

0%

är oroliga för att deras pensionsinkomst inte kommer att räcka till

Och de som närmar sig pensionen tycker det är allt viktigare att få professionella råd

0%

uppger att när man "närmar sig pensionen" är det en av de händelser i privatlivet som med störst sannolikhet gör att man vill få professionella råd

Denna oro innebär dock inte nödvändigtvis att människor förväntar sig att sänka sina kostnader senare i livet

Hur de som gått i pension och de som inte gått i pension förväntar sig att deras kostnader kommer att förändras när de är pensionärer

Ej pensionär

Pensionär

Öka

Ligga på samma nivå

Gradvis minska

Minska till nästan noll

Potentiellt eftersom de förväntar sig en mer stegvis övergång till livet som "pensionär"

Hur människor förväntar sig att deras arbetstid kommer att förändras när de går i pension

Öka

Ligga på samma nivå

Gradvis minska

Minska till nästan noll

Kontakta Schroders

Schroders är en världsledande kapitalförvaltare med verksamhet på 35 olika kontor i 34 olika länder, i Europa, Nord- & Latinamerika, Asien och Mellanöstern.


Dina kontakter

För mer information, vänligen använd kontaktformuläret

Kontaktformulär

Vårt lokala försäljningsteam står till ditt förfogande om du vill tala om olika intressanta investeringsalternativ och vilka möjligheter som finns.