Investerarundersökning 2020

Hur har Covid-19 påverkat människors investeringsprognoser?

Covid-19-pandemin har förändrat människors tillvaro. Men i vilken utsträckning är människor oroliga över de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna och effekterna på deras investeringar?

Vi genomförde en undersökning med drygt 23 000 personer från 32 platser runt om i världen och frågade om deras beteende och ekonomiska förväntningar för det kommande året.

Konsekvenserna av Covid-19-pandemin fick människor att omedelbart göra förändringar i sina investeringsportföljer

78%

gjorde förändringar i sin portfölj när aktiemarknaderna upplevde perioder med volatilitet i februari och mars 2020

Det var mycket mer sannolikt att de som bedömer att deras investeringskunskap är på nivån expert eller avancerad gjorde det

0%
Nybörjare / grundläggande kunskap
0%
Medelgod kunskap
0%
Expert / avancerad

...Även om kortsiktiga värdeminskningar för investeringarna inte ger upphov till någon betydande oro hos de flesta

Hur människor beskriver sin nivå av oro om deras investeringar minskar i värde under en kortare period

Den globala pandemin innebär att människor tänker på sina investeringar oftare

Tänker på sina investeringar en gång i veckan

Tänker på sina investeringar en gång i månaden

Tänker på sina investeringar när de får ett kontoutdrag från sin investeringsförvaltare

Tänker sällan på sina investeringar

Tänker aldrig på sina investeringar

Människor förväntar sig att det kommer att finnas bestående negativa ekonomiska effekter och har sänkt sina inkomstförväntningar utifrån det

0år

Den genomsnittliga tid som människor globalt tror att de negativa ekonomiska effekterna av coronaviruspandemin (Covid-19) kommer att finnas kvar

Människor har lägre inkomstförväntningar jämfört med tidigare år

Vilken inkomstnivå vill man få

Vilken inkomstnivå förväntar man sig att få

Och de vill ha ekonomiska kunskaper på medelhög eller hög nivå, kanske som en konsekvens av den ekonomiska osäkerheten

Hur mycket kunskap vill människor ha om privatekonomiska frågor?

Ingen kunskap alls

Lite kunskap

Kunskap på medelhög nivå

Kunskap på hög nivå

Det finns klara möjligheter för staten att förbättra sitt stöd här

Procentandelarna visar vem människor anser har ansvaret för att tillhandahålla ekonomisk kunskap jämfört med vad källan till denna kunskap är i praktiken

Vem de svarande tycker ska ansvara för att säkerställa ekonomisk kunskap

Primär källa till ekonomisk kunskap

Människor själva

Finansiella förvaltare

Oberoende finansiella rådgivare

Utbildnings- / skolsystemet

Myndigheter / lagstiftare

Familjemedlemmar

Arbetsgivare

Kontakta Schroders

Schroders är en världsledande kapitalförvaltare med verksamhet på 35 olika kontor i 34 olika länder, i Europa, Nord- & Latinamerika, Asien och Mellanöstern.


Dina kontakter

För mer information, vänligen använd kontaktformuläret

Kontaktformulär

Vårt lokala försäljningsteam står till ditt förfogande om du vill tala om olika intressanta investeringsalternativ och vilka möjligheter som finns.