Dela med sig

Schroder ISF

Schroder International Selection Fund

Utbudet på drygt 90 fonder är utformat för att uppfylla målen för den stora majoriteten av investerare. Det här är alternativ som täcker in alla viktiga tillgångsklasser och regioner och passar för dem som vill ha tillväxt, utdelning eller ytterligare diversifiering. SICAV*-strukturen ger tillgång till ett bredare utbud och till mer specifika möjligheter och delar av marknaden. Alla fonder stöds av Schroders finansiella styrka och beprövade investeringserfarenhet.

Schroder ISF etablerades i Luxemburg 1968. Idag är flera olika andelsklasser tillgängliga för investerarna.

Aktiefonder

Our diverse product range includes global, regional, market-cap, sector and single-country funds, along with property and emerging markets.

Räntefonder

Vårt utbud ger tillgång till alla delar av obligationsmarknaden och omfattar globala och strategiska obligationsfonder och obligationsfonder på viktiga marknader samt inom specifika områden som high-yield-skuldvärdepapper och statsobligationer.

Likviditetsfonder, defensiva fonder och specialistfonder

Flera olika attraktiva lösningar för investerare som vill ha kapitalskydd, likviditetsfonder eller aktiv exponering mot valutor.

Multi-Asset-fonder

Ett utbud av fonder för investerare som vill ha aktieliknande utdelning, men med möjlighet till diversifiering och exponering för lägre volatilitetsnivåer.

Utdelningsfonder

Ett utbud av utdelningslösningar från olika tillgångsklasser och med olika risknivåer som är utformade med huvudfokus, som inte utesluter andra möjligheter, på att ge investerarna ett intäktsflöde.

 

*Société d'Investissement à Capital Variable