Dela med sig

Europeiska aktierVi förvaltar ett kapital på drygt 18 miljarder euro* inom ett stort antal europeiska aktiestrategier som har kapacitet att ge olika typer av resultat för investerarna.

 

  

Omfattande analyser

Vi anser att först när vi verkligen förstår ett företag kan vi investera i de bästa möjligheterna.

Därför har vi starkt fokus på att undersöka och analysera de företag som vi investerar i. Vi har ett team av aktieanalytiker med stor erfarenhet som täcker in ett stort antal aktiesektorer i hela Europa samt företag av olika storlekar.

Vår strategi för aktieinvestering

Det finns flera strategier som kan användas vid aktieinvestering. Olika strategier ger olika sätt att investera för att ge investerarna specifika resultat, som kapitalökning, återkommande intäkter eller rikskontrollerad tillväxt.

Blanding
I sin enklaste form investerar blandningsstrategier i en blandning av tillväxt- och värdeaktier samt i förtag av olika storlekar.

Schroder ISF European Large Cap
Schroder ISF EURO Equity

Affärscykel
Schroders affärscykelstrategi kombinerar makroekonomisk analys med ingående företagsanalys för att identifiera de företag som med störst sannolikhet kommer att utvecklas positivt i det skedet av den ekonomiska cykeln.

Schroder ISF European Opportunities
Schroder ISF European Equity (ex UK)

Tillväxt/kvalitet
Tillväxtinvesteringar fokuserar på aktier med tillväxtförväntningar över genomsnittet – företag som vi tror är inlåsta i strukturella tillväxttrender och därför uppvisar konsekvent hög avkastning på kapitalet och genererar värde för aktieägarna.

Schroder ISF European Special Situations

Värde
Värdeinvestering fokuserar på företag vars aktiekurs inte återspeglar det inneboende värdet. Det är en spekulationsstrategi och kan innefatta investering i områden på marknaden som är impopulära när man letar efter låga aktiekurser som har potential att återhämta sig kraftigt.

Schroder ISF European Equity Alpha

Utdelning
Utdelningsinvestering fokuserar på aktier som betalar ut regelbundna intäkter, normalt genom aktieutdelning. Därför investerar utdelningsfonder ofta i företag av hög kvalitet med en beprövad historik av att betala ut utdelning och uppvisa tillväxt.

Schroder ISF European Equity Yield
Schroder ISF European Dividend Maximiser

Småföretag
Att investera i småföretag kan vara potentiellt lönsamt då de kan erbjuda hög tillväxtpotential jämfört med medelstora och stora företag. Mindre företag är ofta inte lika analyserade, vilket innebär att de kan ha en felaktig värdering, vilket investerarna kan utnyttja.

Schroder ISF European Smaller Companies

Alternativa investeringar 
Strategier för aktier med absolut avkastning har som mål att generera positiv avkastning på både stigande och fallande marknader. De använder ofta andra investeringstekniker än traditionella aktiefonder, exempelvis lång/kort-investering, hävstänger och derivat.

Schroder ISF European Equity Absolute Return
Schroder ISF European Alpha Absolute Return