/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/high-alpha20equity20wthie.svg

Akcje z wysokim wskaźnikiem Alpha

Ukierunkowanie na wyższe stopy zwrotu z akcji dzięki aktywnemu zarządzaniu.

Aktywne podążanie za potrzebami klientów

Poleganie wyłącznie na pasywnym podejściu do inwestycji w akcje, może nie wystarczyć do osiągnięcia rzeczywistych celów inwestycyjnych klientów. Uważamy, że aktywna strategia inwestycyjna może być lepiej spozycjonowana do generowania wyższych stóp zwrotu, często wymaganych w dzisiejszym otoczeniu niskiego wzrostu.

Potencjał wzrostu

Wykorzystując wiedzę ekspercką i doświadczenie przy podejmowaniu decyzji, jakich inwestycji dokonać w funduszu, aktywni zarządzający mogą potencjalnie pomnażać pieniądze szybciej niż rośnie indeks.  Znajdują się oni także w lepszej pozycji, jeśli chodzi o ochronę pieniędzy klientów w okresach pogarszającej się sytuacji rynkowej. W odróżnieniu od funduszy pasywnych mają oni możliwość unikania poszczególnych akcji i sektorów. Aktywny zarządzający portfelem może podjąć decyzję, która skutkować będzie wzrostem niższym od indeksu i zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że Twój klient nie otrzyma z powrotem początkowo zainwestowanej kwoty.

Utalentowani specjaliści inwestycyjni

Nasz sukces w aktywnym zarządzaniu funduszami akcyjnymi zbudowany jest na zdolności tworzenia dla naszych zarządzających odpowiednich warunków oraz wspierania ich w byciu wśród najlepszych w branży. Nie boimy się wyzwań, zachęcamy do przedstawiania różnorodnych punktów widzenia i zdajemy sobie sprawę, że trudno jest zdobyć prawdziwą wiedzę ekspercką w obszarze inwestycji. 

Rozwijanie przewagi inwestycyjnej

Robimy wszystko, aby zyskać przewagę inwestycyjną. Nasza globalna platforma analityczna i własna technologia są kluczami do naszego sukcesu. Nasz dział Data Insights Unit, który wspiera informacyjnie decyzje inwestycyjne poprzez unikalną analizę danych, a także nasz zespół ds. środowiska, kwestii socjalnych i ładu korporacyjnego (ESG), razem tworzą dodatkowy wymiar, którego nie mogą uwzględnić inni zarządzający funduszami.

Czy istnieją ryzyka?

Historyczne stopy zwrotu nie są wskazówką dla przyszłych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. 

Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Ważne informacje: Firma Schroders wyraziła na tej stronie internetowej swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejsza strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym.

Ten materiał nie stanowi oferty ani zachęty bądź rekomendacji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego lub zastosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej.

Niniejszy materiał nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych na tej stronie internetowej przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Firma nie ponosi też odpowiedzialności za błędne informacje oraz opinie.

 Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. 

Historyczne stopy zwrotu nie są wskazówką dla przyszłych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. 

Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Dane zawarte na tej stronie internetowej pozyskano ze źródeł, które postrzegamy jako wiarygodne. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy a dane powinny być niezależnie zweryfikowane przed dalszą publikacją lub wykorzystaniem. 

Wszelkie odniesienia do papierów wartościowych, sektorów, regionów i/lub krajów zaprezentowano jedynie w celach ilustracyjnych.

Na terytorium Ameryki Północnej

Niniejsza treść jest wydawana przez Schroder Investment Management North America Inc., spółkę pośrednio w całości zależną od spółki Schroders plc, dostarczającą produkty i usługi zarządzania aktywami jako zarejestrowany w amerykańskim SEC doradca inwestycyjny oraz jako zarządzający portfelami według organów nadzorujących papiery wartościowe w Kanadzie. 

Wszyscy pozostali użytkownicy

Dokument wydała spółka Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, Londyn EC2V 7QA. Numer rej.: 1893220 Anglia. Autoryzacja od Financial Conduct Authority, będącego organem regulacyjnym.

Topics:

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

Przy specyficznych zagadnieniach prosimy zwrócić się do naszych osób kontaktowych.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.