Udostępnij

O Schroders

Obecni lokalnie, aktywni globalnie - eksperci firmy Schroders.

Zarządzanie aktywami to specjalność spółki Schroders. Nasz cel jest jednakowy z celami naszych klientów i polega na tworzeniu wartości w długim okresie.

W imieniu inwestorów instytucjonalnych i detalicznych, instytucji finansowych i zamożnych klientów z całego świata zarządzamy majątkiem zainwestowanym w wiele różnorodnych typów aktywów takich jak akcje, papiery wartościowe o stałym przychodzie i instrumenty alternatywne. Obecnie kwota posiadana w zarządzaniu i administracji to 773,4 mld GBP (898,4 mld EUR / 939,2 mld USD).

Pozostają one w bezpośrednim kontakcie z rynkami, na których inwestujemy oraz blisko naszych klientów.

Spółka Schroders rozwijała się przez ponad 200 lat przy stabilnej strukturze własnościowej — cechuje nas długoterminowe podejście do inwestowania, budowania relacji z klientami i rozwoju naszej firmy.

Broszura firmowa

Źródło: Schroders, wszystkie dane na dzień 30/06/2022 r.