/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/lens_thick_light.svg

Odpowiedzialność korporacyjna

Koncentracja na dążeniu do postępu i poprawie przyszłości

Wpływ, jaki wywieramy na społeczeństwo i środowisko naturalne, znajduje się w centrum naszego podejścia do odpowiedzialności korporacyjnej. Za każdym razem koncentrujemy się na dążeniu do postępu i poprawie przyszłości poprzez działanie w sposób jak najbardziej odpowiedzialny względem społeczeństwa i środowiska.

Image

United Nations Global Compact

Od 2020 roku firma Schroders angażuje się w United Nations Global Compact, największą na świecie inicjatywę na rzecz odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.

UN Global Compact wzywa przedsiębiorstwa do dostosowania swoich działań i strategii do dziesięciu powszechnie akceptowanych zasad. Zasady te reprezentują 17 celów zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDG), które zostały ustanowione w celu położenia kresu skrajnemu ubóstwu, zwalczania nierówności i niesprawiedliwości oraz ochrony naszej planety.

Cztery kluczowe obszary

Dziesięć zasad UN Global Compact odnosi się do czterech kluczowych obszarów, do których dostosowaliśmy strategie i działania w zakresie naszej odpowiedzialności korporacyjnej. Oprócz przeciwdziałania korupcji i praw człowieka, naszym celem jest pomoc w likwidacji skrajnego ubóstwa, w walce z nierównością i niesprawiedliwością oraz ochronie naszej planety.

Ludzie (pracownicy)

Staramy się poprawić przyszłość tych, którzy są wokół nas - niezależnie od tego, czy mowa o naszych własnych pracownikach, czy o wywarciu trwałego, pozytywnego wpływu na nasze społeczeństwo.

 

 

 

Środowisko

Minimalizowanie naszego wpływu na środowisko poprzez zobowiązanie się do realizacji celów i zadań, takich jak zmniejszenie naszego globalnego śladu węglowego.

Prawa człowieka

Schroders jest zdecydowanie przeciwny niewolnictwu i handlowi ludźmi. Nie będziemy świadomie wspierać ani prowadzić współpracy biznesowej z jakąkolwiek organizacją zaangażowaną w takie działania.

Przeciwdziałanie korupcji

Schroders jest w pełni zaangażowany w zapobieganie przestępstwom finansowym, jak również promowanie przedsiębiorstw, które traktują priorytetowo dobre praktyki ESG.

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

Przy specyficznych zagadnieniach prosimy zwrócić się do naszych osób kontaktowych.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.