Udostępnij

Klasy aktywów

Materiał marketingowy

Akcje

Fundusze akcji Schroders oferują inwestorom możliwość inwestowania na rynkach akcji całego świata, w ramach szerokiego wachlarza produktów odpowiadających różnym profilom ryzyka.

Obligacje

Obecność Schroders na rynkach obligacji, umożliwia inwestorom dostęp do szerokiego spektrum dłużnych instrumentów skarbowych, korporacyjnych oraz rynku walutowego.

Multi-Asset1

Zespół multi-asset w Schroders zapewnia możliwość dywersyfikacji portfeli inwestorów pomiędzy różne aktywa i regiony, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnego poziomu dochodu.

Alternatywne klasy aktywów

Inwestycje alternatywne Schroders to zaawansowane rozwiązania dla bardziej świadomych inwestorów, celnie trafiające w ich potrzeby.

 

1 Wiele klas aktywów