Udostępnij

Inwestuj z nami

Dystrybutorzy

Lista dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy Schroders.

Dni bez transakcji

Kalendarz oraz informacje dotyczące dni bez transakcji, dostępne jako plik PDF.

Kalendarz dywidend

Szczegółowa informacja na temat terminów oraz wysokości wypłat dywidend, dostępna jako plik PDF.

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym

Informacje na temat sposobu zabezpieczania jednostek uczestnictwa przed ryzykiem walutowym, dostępne jako plik PDF.