Udostępnij

Dokumenty prawne

W tej części udostępniono dokumenty prawne i informacje o sposobie inwestowania dla następujących funduszy

Dokumenty KIID można znaleźć w naszym Global Fund Center na stronie odpowiedniego produktu.

Schroder ISF

Dokumenty prawne  
Schroder ISF - Informacja Dodatkowa Dla Inwestorów Subskrybujących Jednostki Uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Fundusz”) link
Schroder ISF – rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) link
Prospekt spółki Schroder ISF link
Sprawozdanie półroczne spółki Schroder ISF link
Sprawozdanie roczne spółki Schroder ISF link

 

Schroder GAIA

Dokumenty prawne  
GAIA - Informacja Dodatkowa Dla Inwestorów Subskrybujących Jednostki Uczestnictwa Schroder GAIA („Fundusz”) link
Schroder GAIA – rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR) - 07/04/2021 link
Prospekt spółki Schroder GAIA

 

Schroder SSF

Dokumenty prawne  
Schroder SSF - Informacja Dodatkowa Dla Inwestorów Subskrybujących Jednostki Uczestnictwa Schroder Special Situations Fund („Fundusz”) link