/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/absolute20returns20white.svg

Liquide alternatieve strategieën

Verder kijken dan de traditionele beleggingscategorieën.

Bron: Schroders. Alleen ter illustratie Bron: Schroders Bron: Schroders, per 30 juni 2019 Maakt gebruik van geavanceerde instrumenten en technieken Gericht op versterking van het risico-rendementsprofiel Biedtdiversificatie Liquide alternatieve strategieën uitgelegd Liquide alternatieve strategieën kunnen helpen een goed rendement te behalen ongeacht de marktomstandigheden Schroders Liquide alternatieve strategieën – Beleggen voor de lange termijn Sinds 1998 is het vermogen onder beheer gegroeid naar ruim USD 20 miljard Ons eigen fondsenaanbod wordt aangevuld met zorgvuldig geselecteerde externe managers Beleggingsprofessionals 300+ beleggingsprofessionals Toegang tot 20% allocatie aanliquide alternatieve strategieën Traditionele portefeuille Liquide alternatieve strategieën kunnen diversificatievoordelen voor de nog af te leggen weg toevoegen vastrentend 50% a a n d e l e n 50% vastrentend 4 0 % aandelen 40% Bron: Schroders. Alleen ter illustratie Bron: Schroders Bron: Schroders, per 30 juni 2019 Maakt gebruik van geavanceerde instrumenten en technieken Gericht op versterking vanhet risico-rendementsprofiel Biedtdiversificatie Liquide alternatievestrategieën uitgelegd Liquide alternatieve strategieën kunnen helpen een goed rendement te behalen ongeacht de marktomstandigheden Schroders Liquide alternatievestrategieën – Beleggen voorde lange termijn allocatie aanliquidealte rnatievestrategieën 20% Traditionele portefeuille Liquide alternatieve strategieën kunnen diversificatievoordelen voor de nog af te leggen weg toevoegen vastrentend 50% a a n d e l e n 50% vastrentend 4 0 % aandelen 40% Sinds 1998 is het vermogen onder beheer gegroeid naar ruim USD 20 miljard Ons eigen fondsenaanbod wordt aangevuld met zorgvuldig geselecteerde externe managers Beleggingsprofessionals 300+ beleggingsprofessionals Toegang tot

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.

Wij wijzen erop dat er geen garantie is dat een liquide alternatieve strategie zijn doelstelling bereikt. 

Belangrijke informatie

Schroders heeft zijn eigen meningen en opvattingen weergegeven. Deze kunnen veranderen. Dit materiaal is alleen bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Ook is het niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Een deel van de weergegeven informatie is verkregen uit externe bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen. Schroders is niet aansprakelijk voor feitelijke onjuistheden in informatie die is verkregen van derden, en deze gegevens kunnen veranderen onder invloed van marktomstandigheden. Verplichtingen of aansprakelijkheid die Schroders jegens zijn klanten heeft op grond van wet- en regelgeving, worden hiermee niet uitgesloten. Regio's/sectoren worden slechts ter illustratie vermeld; dit mag niet worden beschouwd als aanbeveling om te kopen/verkopen. Sommige van de opvattingen in dit document zijn prognoses. Wij zijn van mening dat wij onze verwachtingen en meningen baseren op redelijke aannames binnen de grenzen van onze huidige kennis. Er is echter geen garantie dat prognoses of opvattingen werkelijkheid worden. Deze meningen en opvattingen kunnen veranderen.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 37 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen