/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/lens_thick_light.svg

Wereldwijde klimaatverandering

De toekomst is nu. Beleg vandaag nog in de klimaatverandering

Schroder ISF Global Climate Change Equity

De opwarming van de aarde zal verstrekkende en diepgaande gevolgen hebben voor de economie en bedrijven. We zijn ervan overtuigd dat bedrijven die de gevaren erkennen en al in een vroeg stadium maatregelen treffen of deel uitmaken van de oplossing voor de problemen die uit de klimaatverandering voortvloeien, uiteindelijk beter zullen presteren dan de bredere markt.

Schroder ISF Global Climate Change Equity is een actief beheerd themafonds dat wereldwijd kansen benut en belegt in bedrijven die naar onze mening profijt zullen trekken van de overgang naar een koolstofarme economie.

Hoofdpunten

Anders dan de meeste fondsen

We zijn niet zomaar het zoveelste fonds dat zich concentreert op de klimaatverandering. Aangezien de klimaatverandering gevolgen zal hebben voor elk bedrijf, zoeken wij wereldwijd naar een brede waaier aan kansen in plaats van ons te beperken tot specifieke sectoren. Zo kunnen we een goed gespreide portefeuille samenstellen met bedrijven uit verschillende sectoren die allemaal verband houden met de klimaatverandering. Bedrijven die een aanzienlijk deel van hun omzet uit fossiele brandstoffen halen, komen niet in aanmerking.

Een stap verder gaan

Traditionele maatstaven zoals de koolstofvoetafdruk zijn volgens ons niet genoeg. Wij gebruiken eigen tools en analyses om een meer gedetailleerd en nauwkeuriger beeld te schetsen van de manier waarop bedrijven en sectoren zich ontwikkelen en aanpassen. We bekijken de impact van de klimaatverandering op de omzet, de marges, de werkingskosten, de waarderingen en de hele waardeketen. Zo kunnen we bedrijven kiezen die het goed zullen doen in een koolstofarme economie en u uiteindelijk een hoger rendement kunnen opleveren.

Een team van specialisten in klimaatverandering

Beleggen in de klimaatverandering is complex, maar ons uitgebreide team van ervaren professionals doet het harde werk voor u. Onze specialisten hebben beleggingservaring in sectoren zoals technologie, energie, nutsdiensten, materialen en auto's, en dat zijn net de sectoren die het sterkst door de klimaatverandering worden beïnvloed. We hebben tevens een speciaal duurzaamheidsteam dat inzicht heeft in de wetenschap achter de klimaatverandering en het verband daarvan met economische trends en kunnen daarnaast ook rekenen op datawetenschappers, die ons unieke inzichten geven die we anders over het hoofd zouden kunnen zien.

Jarenlange ervaring

Beleggen in de klimaatverandering is voor ons niets nieuws. Schroder ISF Global Climate Change Equity was een van de eerste fondsen van zijn soort en belegt al sinds 2007 met sterke resultaten. Onze filosofie en onze methode zijn in al die jaren niet veranderd.

Risico's

  • Het kapitaal is niet gegarandeerd.
  • Beleggingen die in een andere valuta luiden dan die van de aandelenklasse worden niet altijd afgedekt.
  • De koersschommelingen tussen de betreffende valuta's zullen de aandelenklasse beïnvloeden.
  • In een neergaande cyclus dekt het fonds zijn marktrisico niet af. De waardeschommelingen van het fonds zullen vergelijkbaar zijn met die van de markten.
  • Wijzigingen in het politieke, juridische, economische of fiscale beleid van China kunnen leiden tot verliezen of hogere kosten voor het fonds.

Belangrijke informatie: De meningen en standpunten op deze website zijn die van de auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening die wordt uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of fondsen van Schroders. Deze webpagina is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Het is evenmin bedoeld en mag niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De vermelde informatie wordt betrouwbaar geacht, maar Schroders biedt geen garantie wat betreft de juistheid of volledigheid ervan. Schroders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie op deze webpagina mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. De informatie die wordt vermeld op deze webpagina is verkregen uit bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen. Schroders aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor feitelijke onjuistheden en de informatie moet onafhankelijk worden geverifieerd voordat ze verder wordt gepubliceerd of gebruikt. Sectoren worden uitsluitend vermeld ter illustratie en mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling om te kopen of te verkopen. Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.

Dit document werd uitgegeven door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg. Registratienr. B 37.799.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 37 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen