/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/lens_thick_light.svg

De wereldwijde energietransitie

Niet alleen een kans, maar een noodzaak

Schroder ISF Global Energy Transition

Een wereldwijd aandelenfonds dat belegt in bedrijven die vooroplopen op het gebied van schone energie, met uitsluiting van bedrijven die betrokken zijn bij fossiele brandstoffen en kernenergie.

Schroder ISF Global Energy Transition is een high-conviction fonds dat belegt in 30-50 bedrijven, gespreid over diverse regio's en sectoren, en streeft naar duurzame vermogensgroei op lange termijn op basis van een thema dat nog tientallen jaren zal spelen.

Bekijk de fondskoersen en rendementen hier

Tal van mogelijkheden in de toeleveringsketen

De begunstigden van schone energie zijn niet alleen beperkt tot de energieproducenten. De energietransitie heeft gevolgen voor de hele toeleveringsketen, daarom richten we ons op energiedistributeurs, fabrikanten van apparatuur, opslagspecialisten en technologiebedrijven die het verbruik faciliteren. Dit levert een hele reeks belggingsmogelijkheden waaruit kan worden gekozen.

Duurzaamheid is ingebed in het gehele beleggingsproces

Wat zijn de risico’s?

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. Wisselkoersschommelingen kunnen tot gevolg hebben dat de waarde van buitenlandse beleggingen stijgt of daalt.

Belangrijke informatie: De meningen en standpunten op deze website zijn die van de auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening die wordt uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of fondsen van Schroders. Deze webpagina is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Het materiaal is niet bedoeld en mag niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De vermelde informatie wordt betrouwbaar geacht, maar Schroders biedt geen garantie wat betreft de juistheid of volledigheid ervan. Schroders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie op deze webpagina mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. De informatie die wordt vermeld op deze webpagina is verkregen uit bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen. Schroders aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor feitelijke onjuistheden en de informatie moet onafhankelijk worden geverifieerd voordat ze verder wordt gepubliceerd of gebruikt. Sectoren worden uitsluitend vermeld ter illustratie en mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling om aandelen te kopen of te verkopen. Wisselkoersschommelingen kunnen tot gevolg hebben dat de waarde van buitenlandse beleggingen stijgt of daalt.

In Noord-Amerika wordt deze informatie uitgegeven door Schroder Investment Management North America Inc., een indirecte volledige dochteronderneming van Schroders plc die vermogensbeheerproducten en -diensten levert als een bij de Amerikaanse SEC geregistreerde beleggingsadviseur en als een bij de Canadese toezichthouder geregistreerde portefeuillebeheerder.

Voor alle andere gebruikers wordt deze informatie uitgegeven door Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Geregistreerd in Engeland onder nr. 1893220. Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 37 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen