/nl-be/sysglobalassets/global-assets/capabilities/credit20sq_gray.svg

Bedrijfsobligaties

Doordachte obligatie-oplossingen

Aanvullende rendementskansen Meer keuze en diversiteit Wereldwijde obligatie-indices vergeleken Bron: Schroders. 30 juni 2019 Bedrijfsobligaties kunnen bieden: Schroders heeft diepgaande ervaring en expertise op het gebied van bedrijfsobligaties Schuldbewijs Bedrijfsobligatie Betaalde rentedoorgaans hoger danbij staatsobligaties Aankoop obligatie Rentebetalingen Oorspronkelijk kapitaal terugbetaald* Bedrijf geeft obligatie uit Bron: Aladdin, 30 juni 2019 Bron: Schroders. Alleen ter illustratie Bron: Schroders. Alleen ter illustratie *Let op: als de financiële gezondheid van de uitgever (emittent) van een bedrijfsobligatie verslechtert, kan dat tot gevolg hebben dat zijn obligaties in waarde dalen of waardeloos worden Rendement van staatsobligaties Obligaties van bedrijven met een hoge kredietwaardigheid Obligaties van bedrijven met een lagere kredietwaardigheid Obligaties van bedrijven met meer risico die ook moeilijker te verhandelen zijn staatsobligaties 51 uitgevers van Uitleg over credit - Beleggen in bedrijfsobligaties 100+ beleggingsprofessionals gespecialiseerd in bedrijfsobligaties 9 credit investment centra wereldwijd bedrijfsobligaties 4.344 uitgevers van Extra potentieel rendement van bedrijfsobligaties Bedrijfsobligatieteam Grondstoffenteam Vastgoedteam Aandelenteam ESG-team Kans op hoger rendement en hoger risico (wanbetaling) VS. Aanvullende rendementskansen Meer keuze en diversiteit Wereldwijde obligatie-indices vergeleken Bron: Schroders. 30 juni 2019 Bedrijfsobligatieskunnen bieden: Schroders heeft diepgaande ervaring en expertise op het gebied van bedrijfsobligaties Schuldbewijs Bedrijfsobligatie Betaalde rentedoorgaans hoger danbij staatsobligaties Aankoop obligatie Rentebetalingen Oorspronkelijk kapitaal terugbetaald* Bedrijf geeft obligatie uit Bron: Aladdin, 30 juni 2019 Bron: Schroders. Alleen ter illustratie Bron: Schroders. Alleen ter illustratie*Let op: als de financiële gezondheid van de uitgever (emittent) van een bedrijfsobligatie verslechtert, kan dat tot gevolg hebben dat zijn obligaties in waarde dalen of waardeloos worden Rendement van staatsobligaties Obligaties van bedrijven met een hoge kredietwaardigheid Obligaties van bedrijven met een lagere kredietwaardigheid Obligaties van bedrijven met meer risico die ook moeilijker te verhandelen zijn staatsobligaties 51 uitgevers van Uitleg over credit - Beleggen in bedrijfsobligaties 100+ beleggingsprofessionals gespecialiseerd in bedrijfsobligaties 9 credit investment centra wereldwijd bedrijfsobligaties 4.344 uitgevers van Extra potentieel rendement van bedrijfsobligaties Bedrijfsobligatieteam Grondstoffenteam Vastgoedteam Aandelenteam ESG-team Kans op hoger rendement en hoger risico (wanbetaling) VS.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.  Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.


Belangrijke informatie

Schroders heeft zijn eigen meningen en opvattingen weergegeven. Deze kunnen veranderen. Dit materiaal is alleen bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Ook is het niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Een deel van de weergegeven informatie is verkregen uit externe bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen. Schroders is niet aansprakelijk voor feitelijke onjuistheden in informatie die is verkregen van derden, en deze gegevens kunnen veranderen onder invloed van marktomstandigheden. Verplichtingen of aansprakelijkheid die Schroders jegens zijn klanten heeft op grond van wet- en regelgeving, worden hiermee niet uitgesloten. Regio's/sectoren worden slechts ter illustratie vermeld; dit mag niet worden beschouwd als aanbeveling om te kopen/verkopen. Sommige van de opvattingen in dit document zijn prognoses. Wij zijn van mening dat wij onze verwachtingen en meningen baseren op redelijke aannames binnen de grenzen van onze huidige kennis. Er is echter geen garantie dat prognoses of opvattingen werkelijkheid worden. Deze meningen en opvattingen kunnen veranderen.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 37 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde vestigingen

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.