/nl-be/sysglobalassets/global-assets/capabilities/lens_thick_light.svg

Strategische competenties

"Onze beleggingscompetenties zijn de kern van waaruit wij beleggingsoplossingen kunnen bieden die voor onze klanten belangrijk zijn, of dat nu een stabiel inkomen is, stijgende rendementen of beleggingen waar maatschappij en milieu beter van worden." 

Peter Harrison
Group Chief Executive

Gebouwd rond uw behoeften

Voor Schroders zijn geen twee klanten hetzelfde. Wereldwijd samenwerken met de grootste institutionele beleggers of gezinnen helpen systematisch te sparen voor een welvarender toekomst: wij hebben een passende oplossing. Om dit te kunnen doen, hebben wij onze activiteiten georganiseerd rond 10 strategische competenties, die worden gecombineerd om aan de behoeften van de belegger tegemoet te komen. 

Meer samenwerking

Door ons te richten op strategische competenties in plaats van afzonderlijke producten, kunnen wij onze teams doelmatiger laten samenwerken om betere resultaten voor onze klanten te bereiken. Het betekent dat elk team zijn kennis deelt, maar toch vrij is om te innoveren, te onderzoeken en met overtuiging te beleggen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.  Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.

Belangrijke informatie

Schroders heeft zijn eigen meningen en opvattingen weergegeven. Deze kunnen veranderen. Dit materiaal is alleen bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Ook is het niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Een deel van de weergegeven informatie is verkregen uit externe bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen. Schroders is niet aansprakelijk voor feitelijke onjuistheden in informatie die is verkregen van derden, en deze gegevens kunnen veranderen onder invloed van marktomstandigheden. Verplichtingen of aansprakelijkheid die Schroders jegens zijn klanten heeft op grond van wet- en regelgeving, worden hiermee niet uitgesloten. Regio's/sectoren worden slechts ter illustratie vermeld; dit mag niet worden beschouwd als aanbeveling om te kopen/verkopen. Sommige van de opvattingen in dit document zijn prognoses. Wij zijn van mening dat wij onze verwachtingen en meningen baseren op redelijke aannames binnen de grenzen van onze huidige kennis. Er is echter geen garantie dat prognoses of opvattingen werkelijkheid worden. Deze meningen en opvattingen kunnen veranderen.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde vestigingen

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.