Perspective

Kan Amazon een voortrekker op het gebied van klimaatverandering worden?


Amazon is niet een bedrijf dat je meteen associeert met stevige maatregelen om de koolstofarme toekomst dichterbij te brengen. Hoewel e-commerce in het algemeen beter voor het milieu is dan winkelstraten waar de airco in elke zaak staat te draaien, brengt de snelle bezorgservice hoge koolstofkosten mee. Wie bij Amazon zijn bestelling de volgende dag bezorgd wil hebben, voelt zich daarom misschien toch een beetje schuldig. Maar dat is misschien niet nodig.

Want de maatregelen die Amazon treft om zijn koolstofuitstoot te beperken, kunnen betekenen dat zijn milieu-impact drastisch gaat dalen. Klimaatverandering is een sterk disruptieve kracht voor beleggers, die onlangs veel aandacht in de media kreeg na grootschalige demonstraties door actiegroep "Extinction Rebellion" in Londen en andere wereldsteden. Schroders blijft zich richten op het vinden van bedrijven die hierop anticiperen en maatregelen treffen om zich aan te passen.

Van het gebruik van cloud-computing tot elektrificatie van de "laatste kilometers" van zijn bezorgers, Amazon wordt een steeds positievere kracht in de aanpak van de klimaatproblemen.

Cloudcomputing

Het bedrijfsleven is tegenwoordig sterk afhankelijk van datacenters waar al hun gegevens worden verwerkt, maar deze verbruiken enorme hoeveelheden energie en zijn duur om te exploiteren. Het gebruik van cloudcomputing (waarbij data worden opgeslagen, beheerd en verwerkt via een netwerk van externe servers op het internet in plaats van een lokale server) kan de efficiency van datacenters sterk verbeteren en daarmee tot kostenbesparing en minder CO2-productie leiden.

Bij een grote cloudprovider zoals Amazon wordt vaak de 65% van de servercapaciteit benut, terwijl dat bij interne servers vaak maar 15% is. Bij overstap naar de cloud zouden bedrijven nog geen kwart nodig hebben van de servers die ze in eigen huis moeten installeren. Ook worden cloud servers efficiënter geëxploiteerd dankzij geavanceerde koelsystemen en beter ontworpen faciliteiten.

Bovendien streven veel van de grote cloudproviders ernaar zo veel mogelijk energie uit hernieuwbare bronnen te gebruiken. Daardoor is de elektriciteitsmix die de cloud draaiende houdt 28% minder koolstofintensief dan het wereldwijde gemiddelde.1

Dankzij deze combinatie van factoren daalt de koolstofuitstoot door zakelijk computergebruik met 88%. De vraag naar rekenkracht zal blijven groeien en schaal is een belangrijk concurrentievoordeel in cloudcomputing – niet alleen vanuit commercieel oogpunt, maar ook in verband met klimaatverandering.

E voor elektrisch?

Er zijn sterke aanwijzingen dat online-winkels het als koolstofarm model op verschillende criteria beter doen dan traditionele winkels.

Ten eerste hebben online-winkels een veel kleinere rechtstreekse energie- en koolstofvoetafdruk omdat ze werken met slechts enkele gecentraliseerde distributiemagazijnen, terwijl traditionele winkeliers zowel distributiecentra als tegen hoge kosten verlichte, verwarmde en gekoelde winkels hebben.  

Ten tweede, wat belangrijker is, maakt het uit hoe de goederen naar de klant worden gebracht. Ook hier resulteren resulteert het online-winkelmodel in de meeste gevallen in lagere koolstofemissies. Dat komt doordat elke bestelwagen een groot aantal online bestelde pakketjes voor zijn rekening neemt, terwijl in het traditionele model mensen in hun auto op en neer rijden naar winkels en winkelcentra.

Online-winkels zoals Amazon gebruiken zeer geavanceerde technologie om leveringsdichtheid en routeplanning te optimaliseren, en zullen sneller overstappen op elektronische voertuigen dan de consument (omdat bestelwagens regelmatig naar het depot terugkeren om bij te laden, zijn ze ideaal voor EV-toepassing).

Bedrijven met een groot bestel- en vrachtwagenpark, zoals DHL, Fedex en US Postal Service beginnen de overstap naar elektrische voertuigen te maken, en dit zal sneller gaan dan op de personenautomarkt. Dit komt voor een deel doordat de emissienormen in hoog tempo aangescherpt worden. Zo voerde Londen in april voor het centrum van de stad de strengste emissienormen ter wereld in, om de luchtvervuiling te beteugelen en de volksgezondheid te beschermen. Maar het komt ook doordat elektrische voertuigen goedkoper in gebruik worden en dat is des te belangrijker als ze voortdurend op de weg zijn, zoals bestelwagens.

Een goed voorbeeld is het Duitse DHL, dat heeft toegezegd dat het over zes jaar 70% van zijn "laatste kilometers" zal uitvoeren met schone bestel- of vrachtwagens. Hoewel Amazon zelf maar een relatief klein bestelwagenpark heeft, zal de uitstoot die het gevolg is van zijn zendingen door de overstap naar elektrisch vervoer minder worden.

Hoewel nog niet duidelijk is hoe Amazon zijn ambitieuze doel om in 2030 50% van al zijn zendingen koolstofneutraal te maken, denkt te bereiken, zal het afscheid van de traditionele verbrandingsmotor het snelst verlopen in de professionele transport- en e-commerce sector. Bovendien hebben bedrijven zoals Amazon die zich aanpassen aan wereldwijde uitdagingen zoals de klimaatverandering, veel betere vooruitzichten.

Als belegger in klimaatgerelateerde trends kijkt Schroders verder dan de krantenkoppen om de bedrijven te vinden die actief werken aan oplossingen voor het klimaatprobleem, en te bedenken hoe de toekomst eruit zal zien in een koolstofarme wereld.  Amazon is met zijn aanpak uitstekend gewapend tegen de disruptie die sommige van zijn concurrenten aan het wankelen zou kunnen brengen.


1. Bron: Amazon Web Services gemiddelde koolstofintensiteit energiemix van 393 g/kWh voor juni 2015, en Global Energy Mix-cijfers voor 2014 van het Internationaal Energie-agentschap voor aannames interne servers

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.