Share

Офиси по света

Schroders е мениджър на активи от световна класа с 430 професионалисти в инвестирането (към 31 март 2015 г.). Ние покриваме основните класове активи в света и географски пазари в Европа, Америка, азиатско-тихоокеанския регион и Близкия Изток. Поддържаме една от най-големите световни мрежи от специализирани управляващи дружества.

По-долу ще откриете списък с нашите офиси по света, разделени по региони: