Share

Правни документи

Please note that you can find the KIID documents in our Global Fund Centre at the respective product page.

 

Schroder ISF

Schroder ISF Action Effective Date Notes
Global High Yield Промени в политиката на разпределение за определени класове акции 15/10/2021  
Global Credit Income Промени в политиката на разпределение за определени класове акции 15/10/2021  
China Opportunities Пишем Ви, за да Ви уведомим, че разрешената експозиция на фонда към китайски A-акции ще се увеличи от по-малко от 30% от активите му (на нетна база) до по-малко от 50% от активите му (на нетна база), считано от 1 ноември 2021 г. 28/09/2021  
European Alpha Absolute Return Промяна на обхват на холдинги, сравнителен показател и инвестиционна политика 27/09/2021  
European Equity Yield Промяна на име и инвестиционна политика 27/09/2021  
Global Multi-Asset Income Промяна на инвестиционна цел, сравнителен показател, разпределяне и инвестиционна политика 27/09/2021  
Multi-Asset Growth and Income Промяна на инвестиционна цел, сравнителен показател и инвестиционна политика 27/09/2021  
Sustainable Finance Disclosure Regulation Промяна на инвестиционни цели и политики на различни фондове 27/09/2021  
US Small & Mid Cap Equity Промяна на инвестиционна политика 27/09/2021  
US Smaller Companies Промяна на инвестиционна политика 27/09/2021  
SISF Нови банкови данни за постоянни инструкции за сетълмент 22/09/2021  
SISF Alternative Securitised Income Промяна на инвестиционната политика 14/09/2021  
SISF China A Derivatives EPM Промяна на инвестиционната политика 14/09/2021  
SISF China A Derivatives Investm Purp Промяна на инвестиционната политика 14/09/2021  
SISF European Sustainable Equity  Промяна на съпоставимите сравнителни показатели 14/09/2021  
European Value Пишем Ви, за да Ви уведомим, че диапазонът на участията на фонда ще се промени от типичните по-малко от 50 компании на 30 – 70 компании и към инвестиционна политика ще се добави текст, които ще описва по-добре ориентираната към стойност стратегия, считано от 11 октомври 2021 г. („Дата на влизане в сила“). 09/09/2021  
Schroder ISF Промяна на целеви сравнителен показател  30/06/2021  
Schroder ISF Годишно общо събрание на акционерите на Schroder International Selection Fund 27/05/2021  
All China Equity Промяна на целеви сравнителен показател  18/05/2021  
Asia Pacific ex-Japan Equity Промяна на име, инвестиционна цел и политика 18/05/2021  
BRIC Актуализация на инвестиционната политика 18/05/2021  
China A Adjustements различни подфондове/актуализация на инвестиционни политики 18/05/2021  
Commodity Промяна на очакван ливъридж 18/05/2021  
European Alpha Focus Промяна на име, инвестиционна цел и политика и отстраняване на такса за постигнати резултати 18/05/2021  
Flexible Retirement Промяна на име, инвестиционна цел, политика и инвестиционен мениджър 18/05/2021  
Global Cities Real Estate Промяна на име и актуализация на сравнителен показател 18/05/2021  
Global Emerging Markets Opportunities Актуализация на инвестиционната политика 18/05/2021  
Global Equity Промяна на целеви сравнителен показател  18/05/2021  
Gross to Net Benchmark различни подфондове/промяна на целевия сравнителен показател от брутни към нетни варианти 18/05/2021  
Hong Kong Equity Поясняване на инвестиционната цел и инвестиционна политика 18/05/2021  
Libor Replacements различни подфондове/промени на целеви сравнителни показатели 18/05/2021  
QEP Global Active value and QEP Global ESG ex Fossil Fuels промяна на инвестиционните политики 18/05/2021  
Strategic Credit промяна на инвестиционна цел и политика 18/05/2021  
Schroder International Selection Fund Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“) 06/04/2021  
Schroder International Selection Fund акции с валутно хеджиране 28/02/2018  

 

Note related to October 2016 prospectus

Annual report

Prospectus

Semi annual report

 

Schroder GAIA

Schroder GAIA Action Effective Date Notes
Schroder GAIA промени, свързани със сравнителния показател LIBOR 30/08/2021  
Schroder GAIA

Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

07/04/2021